יצירת קשר

לפרטים נוספים אנא מלא/י את פרטייך וניצור עימך קשר בהקדם.

שם
טלפון
אימייל
הודעה

הודעות האתר

ראשי

תהליך עבודת אסבסט

 
הגעת הקבלן המורשה (שיוביץ חגי - ש"ח עב' גימור בנייה) למבנה המכיל אסבסט לסיור מקדים, צילומו, הכנת תרשים סביבה ובדיקת מהות העבודה המבנה וסביבותיו. כמו כן מבוצעת בדיקת הקונסטרוקציה הנושאת את אלמנטי האסבסט.החתמת בעל הנכס על טופס בקשה להיתר עבודת אסבסט.
 • ביצוע בקשה להיתר פירוק ופינוי חומרי מבנה מאסבסט צמנט לוועדה המקצועית לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן המורשה , דרך טופס מכוון במערכת ממשל זמין עם "כרטיס חכם" וחתימה אלקטרונית.
 • טרם תחילת הפרוק יש לידע את הציבור באזור העבודה לסגירת פתחים (דלתות וחלונות), וכן אי הפעלת מזגנים במהלך העבודה.
 • הדרכת העובדים לעבודה בחומרים מכילי אסבסט כולל לבישת חליפות ומסכות ייעודיות לאסבסט, וכן בדיקת פנקס בריאות לעב' באסבסט (לעבודה בגובה יש לוודא אישור לעב' בגובה) .
 • שילוט ותיחום האתר בהיקף של 50 מ' לפחות.
 • הרטבת האסבסט באמצעות ריסוס חומר המלכד את סיבי האסבסט.
 • פירוק הברגים מאסבסט בצורה שתבטיח את שלמותו לאחר הפרוק.
 • הורדה וסידור הלוחות לתוך מארזים ייעודיים המסומנים : " אזהרה – מכיל אסבסט..." .
 • הובלת אריזות האסבסט האטומות לאתר הטמנה מורשה ע"י משאית מנוף.
 • סריקת שטח העבודה כדי לוודא כי האתר נקי משאריות אסבסט.
 • במהלך ו/או בסיום עבודת פרוק האסבסט יבוצעו בדיקות מעבדה (אם קיימת דרישה בהיתר העבודה), אישיות ו/או סביבתיות .
 • הגשת אישור איכלוס / סיום עבודה לבעל הנכס ע"י הקבלן המורשה (שיוביץ חגי - ש"ח עב' גימור בנייה)
 • הגשת דו"ח סיכום עבודה לוועדה המקצועית לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן המורשה , דרך טופס מכוון במערכת ממשל זמין עם "כרטיס חכם" וחתימה אלקטרונית, בליווי תמונות ממהלך וסוף העבודה וכן תוצאות בדיקות המעבדה אם בוצעו.