יצירת קשר

לפרטים נוספים אנא מלא/י את פרטייך וניצור עימך קשר בהקדם.

שם
טלפון
אימייל
הודעה

הודעות האתר

ראשי פירוק ופינוי אסבסט

פירוק ופינוי אסבסט

חגי שיוביץ - ש"ח עב' גימור בנייה מאושר כ- סוקר וקבלן אסבסט צמנט רשום מטעם הוועדה המקצועית לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה – מס' רשיון 19239.

להלן הקישור לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 2011:
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/כללי/klali66.pdf

עבודות הפירוק מבוצעות ע"י צוותי עבודה מיומנים, לאחר שביצעו בדיקות רפואיות תקופתיות (פנקס בריאות) ואושרו לעבודה בגובה. העבודות מבוצעות תחת פיקוח הנדסי צמוד.

20120409 072849תהליך העבודה בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק 2011
 • הגעת הקבלן המורשה (חגי שיוביץ - ש"ח עב' גימור בנייה) למבנה המכיל אסבסט לסיור מקדים, צילומו, הכנת תרשים סביבה ובדיקת מהות העבודה המבנה וסביבותיו. כמו כן מבוצעת בדיקת הקונסטרוקציה הנושאת את אלמנטי האסבסט.החתמת בעל הנכס על טופס בקשה להיתר עבודת אסבסט.
 • ביצוע בקשה להיתר פירוק ופינוי חומרי מבנה מאסבסט צמנט לוועדה המקצועית לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן המורשה דרך טופס מכוון במערכת ממשל זמין עם "כרטיס חכם" וחתימה אלקטרונית.
 • טרם תחילת הפירוק יש לידע את הציבור באזור העבודה לסגירת פתחים (דלתות וחלונות), וכן אי הפעלת מזגנים במהלך העבודה.
 • הדרכת העובדים לעבודה בחומרים מכילי אסבסט כולל לבישת חליפות ומסכות ייעודיות לאסבסט, וכן בדיקת פנקס בריאות לעב' באסבסט (לעבודה בגובה יש לוודא אישור לעב' בגובה) .
 • שילוט ותיחום האתר בהיקף של 50 מ' לפחות.
 • הרטבת האסבסט באמצעות ריסוס חומר המלכד את סיבי האסבסט.
 • פירוק הברגים מאסבסט בצורה שתבטיח את שלמותו לאחר הפרוק.
 • הורדה וסידור הלוחות במארזים ייעודיים המסומנים "אזהרה – מכיל אסבסט..." .
 • הובלת אריזות האסבסט האטומות לאתר הטמנה מורשה ע"י משאית מנוף.
 • סריקת שטח העבודה כדי לוודא כי האתר נקי משאריות אסבסט.
 • במהלך ו/או בסיום עבודת פירוק האסבסט יבוצעו בדיקות מעבדה (אם קיימת דרישה בהיתר העבודה), אישיות ו/או סביבתיות.
 • הגשת אישור איכלוס / סיום עבודה לבעל הנכס ע"י הקבלן המורשה (חגי שיוביץ - ש"ח עב' גימור בנייה).
 • הגשת דו"ח סיכום עבודה לוועדה המקצועית לאבק מזיק במשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן המורשה, באמצעות טופס מכוון במערכת ממשל זמין עם "כרטיס חכם" וחתימה אלקטרונית, בליווי תמונות ממהלך וסוף העבודה וכן תוצאות בדיקות המעבדה אם בוצעו.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.